Nagyragadozó-ember konfliktus – van megoldás kilövés nélkül is

Nagyragadozó-ember konfliktus – van megoldás kilövés nélkül is

Nagyragadozó-ember konfliktus – van megoldás kilövés nélkül is

A Mezőgazdasági és Halászati Tanácsban 2022. szeptember 26-án vitáztak Ausztria nagyragadozókat érintő javaslatáról, melyet több tagország között Magyarország is támogatott. Ebben részben arra tettek javaslatot, hogy vizsgálják felül a nagyragadozók, elsősorban a szürke farkas és a barna medve állományainak megőrzését szolgáló európai uniós jogszabályi környezetet. Az osztrák javaslatban olyan állítások is szerepeltek, miszerint a hegyvidéki extenzív állattartás ellehetetlenülését a farkas és a medve okozza. Az Európai Bizottság a javaslattal nem értett egyet, mivel a nagyragadozókkal való együttélést segítő megelőzési és védekezési módszereket jelenleg is támogatja az EU, legvégső esetben pedig – a természetvédelmi szempontok szem előtt tartásával – az állományszabályozásra is lehetőség van. A téma azonban folyamatosan egyeztetések tárgyát képezi Európában. Várhatóan, legközelebb 2022. november 29-én a Berni Egyezmény Állandó Bizottsága fog tárgyalni éves ülésén arról a svájci javaslatról, mely a farkast a védett, de vadászható fajok függelékébe (III.) helyezné a jelenlegi fokozottan védett állatfajok függelékről (II.).

Ezek kapcsán szeretnénk most valamelyest körüljárni az állományszabályozást, mint módot a nagyragadozókkal való konfliktusok feloldására. Érdemes azonban először is egy kissé messzebbről indulni. A nagyragadozók szerepe funkcióikon át kiemelkedő az egyes ökoszisztémákban, természetes rendszereink nem teljesek nélkülük, a táplálékpiramis csúcsán elhelyezkedő fajok ugyanis hatással vannak más fajok állományának sűrűségére és viselkedésére, ami akár felülről lefelé közvetlenül és közvetetten kihathat a teljes táplálékláncra1.

Élőhelyeiken közvetlenül szabályozhatják például az olyan nagytestű patás vadfajok állományait, mint a gímszarvas 2,a vaddisznó, az őz2 vagy a muflon. Puszta jelenlétükkel is félelmet kelthetnek prédafajaikban befolyásolva azok területhasználatát és viselkedését (ez az ún. „landscape of fear” hatás)3, mely így azt eredményezheti, hogy egyes területeket, élőhelyfoltokat ezek a patás vadfajok kevésbé használnak, elkerülnek, vagy akár azt is, hogy éberebbnek kell lenniük a rájuk veselkedő ragadozók jelentette veszély miatt, így veszítve a táplálkozásra fordítható idejükből és energiájukból. Közvetett módon így pedig magára az élőhelyre, annak növényzetére is gyakorolhatnak hatást, mely helyenként jobban, sokkal változatosabban újulhat meg, kikerülve a növényevők jelentette nyomás alól.

A nagyragadozók főbb hatásai

Annak ellenére, hogy sok esetben a patás vadfajok és a nagyragadozók közti kapcsolat áll a középpontban, nem csak rajtuk keresztül fejthetnek ki jelentős hatásokat az ökoszisztémákban. Csúcsragadozók lévén ugyanis hatással lehetnek a közepes méretű ragadozókra (mezopredátor) is (pl. vörös róka vagy prérifarkas). Bár sokan azt feltételezhetik, hogy a közepes méretű ragadozók a nagyragadozók hiányában egyszerűen azok helyébe lépve csúcsszerepet tölthetnek be, az eddigi kutatások szerint a valóság azonban az, hogy nem képesek ellátni ugyanazokat funkciókat egy természetes rendszerben. Nagyragadozók hiányában ellenben a mezopredátor-állományok gyakran akár robbanásszerűen megnövekedhetnek, nagyobb nyomást jelentve prédafajaikra nézve, ezáltal megváltoztatva azok állományait, és így akár a biodiverzitás szempontjából is kedvezőtlen változásokat hozhatnak magukkal 4,5.

Összességében a nagyragadozók jelenléte jellemzően magasabb biodiverzitást, jobban funkcionáló ökoszisztémákat jelent. Sok esetben persze ezeknek a hatásoknak az ereje vagy megléte erőteljesen körülmény- és környezetfüggő6. Az azonban nem véletlen, hogy a nagyragadozókat gyakran alkalmazzák ún. esernyő- vagy zászlóshajó fajokként, hisz karizmatikusak, a szélesebb társadalom számára vonzóak, szerepeltetésükkel könnyebb a figyelemfelhívás egy-egy természetvédelmi ügy esetén, megőrzésükkel pedig a teljes élőhely számára védelmet biztosíthatnak7.

Ha ennyi, számunkra pozitívnak vélt tulajdonságuk van, akkor mégis mi a probléma, ami miatt egyre gyakrabban szerepelnek a hírekben?

Európa nagyragadozói nem véletlenül szorultak vissza kontinensszerte korábban. Ez elsősorban a tájhasználatnak, az intenzívebbé váló mezőgazdálkodásnak és az ezzel együtt járó élőhelyátalakító hatásának, az élőhelyek feldarabolódásának, valamint a ragadozókkal szembeni évszázadokon át folyó üldöztetésnek volt köszönhető. Populációik azonban a XX. század második felére a megerősödő természetvédelmi törekvéseknek, az ökológiai és a szocio-ökonómiai változásoknak – mint az erdősültség és a patásvadfajok növekedése, illetve az extenzív állattartás visszaszorulása – köszönhetően növekedésnek indulhattak8. Ezeknek köszönhetően sokfelé ismét megjelentek, spontán módon visszatelepültek, állományaik helyenként növekedni kezdtek, stabillá váltak. Persze akadnak olyan területek (pl. a spanyolországi Sierra Morena) is, ahol e változások ellenére is csökkent az állományuk. Ez viszont egyben azt is jelentette, hogy egyre több olyan területet vettek használtba a nagyragadozók, ahol a domináns faj most már az ember9. Sokfelé felbukkantak korábbi, történelmi elterjedési területeiken, ahol generációkkal korábban észlelték őket utoljára, és az emberek már elszoktak jelenlétüktől10. Ez pedig nyilvánvalóan kihívás elé állítja elsősorban az extenzív módon gazdálkodó haszonállattartókat, legyen az akár szemléletmódbeli, akár gazdasági. Ezt megerősítve egy nemrégiben megjelent tanulmány szerint a nagyragadozókkal kapcsolatos lehetséges konfliktusok között a haszonállatok elejtése messze a leggyakoribb kiváltóok volt11. Nem meglepő, hogy az érintett csoportok intézkedéseket várnak helyzetük könnyítésére a döntéshozók részéről.

Az ilyen jellegű ember-vadvilág konfliktusok esetén gyakran merülhet fel az állományszabályzás, mint kézenfekvő megoldás. Fontos azonban megjegyezni, hogy az ember-vadvilág konfliktusok sok esetben valójában ember-ember konfliktusok. Míg egyesek örülnek visszatértüknek – akár a bevezető során említett okok miatt –, addig vannak, akik inkább távol tartanák saját környezetüktől ezeket a fokozottan védett állatokat12. Hiszen zsákmányolásukkal gazdasági kárt okozhatnak, vagy akár az emberre is veszélyesnek gondolhatják őket13. De nagyban befolyásolja az egyes emberek hozzáállását a térség mindenkori nagyragadozó-állományainak nagysága is, mivel gyakran minél nagyobb ez a szám, annál kedvezőtlenebbé válik ezeknek a fajoknak a megítélése12. Mindez rávilágít napjaink természetvédelmének egyik legfontosabb és legújabb, Európát különösen érintő kihívására, mégpedig ezeknek a konfliktusoknak a feloldására14. Ugyanis, ha ezt nem kezelik, akkor a nagyragadozókkal szembeni negatív hozzáállás növelheti az illegális elejtések számát, akadályozva állományaik hosszútávú megőrzését15,16. A konfliktusok azonban nem pusztán az állománynagyságból adódnak, ezért kezelésüknek is komplexen gazdasági, társadalmi és lélektani folyamatokat is figyelembe kell venniük.

A nagyragadozókkal kapcsolatos ember-vadvilág konfliktus kezelésének lehetséges eszközei egyrészt a kármentesítés, melyet két nagyobb csoportra tudunk bontani, a preventív és a reaktív megoldásokra, másrészt a kompenzáció.11,17.

A reaktív eszközök része a nagyragadozók elejtésével kapcsolatos – szakkifejezéssel élve letális – megoldások alkalmazása is. Ennek szintén több változta lehetséges, történhet lokális állományszabályozás útján vagy a problémás egyedek eltávolításával az állományból. Ez utóbbit azonban bonyolítja, hogy gyakran nehéz ezeknek az egyedeknek a pontos beazonosítása és felkutatása. Míg az állományszabályozás hagyományosan a leggyakrabban alkalmazott eszköz, hatásossága a konfliktus feloldására azonban több szempontból is megkérdőjelezhető.

Az eddigi kutatások és tapasztalatok szerint ugyanis ezeknek a módszereknek a hatékonysága nem minden eseteben kielégítő akár a károkozások csökkentésében sem. Jellemző, hogy habár rövid ideig mérsékelhetik a haszonállatokban ejtett károk gyakoriságát, gyakorta ez a hatás leginkább csak lokális és rövid ideig tart. Más kutatások, mint például egy norvég, hiúzokkal kapcsolatos tanulmány gyakorlati szempontból is csak minimálisnak találta az állományszabályozás hatását a károk mértékének mérséklését illetően18. Az elejtések az állatok létszámán túl közvetetten másképp is hatással lehetnek a nagyragadozókra. Megzavarhatja többek között a területen élő populációk kialakult szociális rendszerét, felborítva a környék dominanciaviszonyait az egyes egyedek elvesztésén keresztül. Farkasok esetében ez például a falkák felbomlásával járhat, mely akár még növelheti is a gazdáknak okozott károkat. Egy olasz kutatás például úgy találta, hogy a falkáról leváló, kóborló egyedek gyakrabban ejtettek el haszonállatokat19. Ezen felül megszaporodhatnak az utódgyilkosságok, vagy akár kompenzációs utódszámnöveléssel is reagálhatnak, mely ismét csak a haszonállatok elejtésének gyakoribbá válásával járhat. A „gazdátlanul” maradt, vagy épp a meggyengült falkák által védett területeken pedig felgyorsulhat és intenzívebbé válhat az új egyedek beáramlása más szomszédos területekről19–22. Ezek a hatások sem a gazdálkodók, sem pedig a természetvédelmi törekvések szempontjából nem ideálisak. A hosszú távú kárcsökkentéshez viszont folyamatosan kellene az állományszabályozást végezni, mely gyakran egyrészt meglehetősen költséges, másrészt a társadalmi megítélése sem kedvező ezeknek a beavatkozásoknak11,23,24. Ezek alapján talán kevéssé meglepő egy nemrég megjelent kutatás eredménye, mely 525 forrást feldolgozva arra jutott, hogy az egyedek elejtésével járó módszerek alkalmazása a nagyragadozókkal kapcsolatos ember-vadvilág konfliktusok feloldásában, hogy azok nem igazán hatékonyak erre a célra, sőt esetenként épp, hogy károsak11. Ugyanez a kutatás viszont a preventív, vagyis nagyragadozó egyedek számára nem végzetes módszereket kedvezőnek ítélte, azon belül is kifejezetten az ún. „zootechnikai” eszközök alkalmazását, mint az őrző-védő állatok, a kerítések és a rémzsinórok (pl. „fladry”) használatát a konfliktusok kezelésében11.

Ezeket a preventív módszereket viszont ritkábban alkalmazzák, melynek több oka is lehet. Ezek is lehetnek idő-, energia-, de akár költségigényesek is, illetve gyakran az elmérgesedett helyzetben a károkozó állatok elejtése hatásosabbnak tűnhet az érintett érdekcsoportok szemében. Előnyük viszont, hogy nem jár a nagyragadozók elejtésével, miközben képesek hatékonyan csökkenteni a károkat. A villanypásztorok hatásosak abban, hogy a nagyragadozókat kizárjuk a legelőkről, azonban az sem mindegy, hogy pontosan milyen technikai paraméterei vannak a berendezésnek. A nagyragadozók ellen legalább 5-6 soros, nagy szakítószilárdságú drótból kialakított, 4-7 ezer voltos feszültséggel rendelkező villanypásztorokat szükséges telepíteni, melynek legalacsonyabb sora maximum 20 cm magasan van a talaj szintjétől, míg a kerítés maga legalább 100-120 cm magas. Egy nagyobb legelő körbekerítése esetén ez nyilvánvalóan jelentős költségeket vonhat maga után, illetve az egyszeri telepítést követően folyamatosan biztosítani kell a működéshez szükséges áramot (pl. napelem segítségével), valamint rendszeresen ellenőrizni kell az esetlegesen keletkező sérüléseket. További probléma, hogy bizonyos földrajzi körülmények mellett felállításuk szinte lehetetlen25.

Az egyik leghatásosabb konfliktuskezelő eszköz talán az őrzőállatok alkalmazása, melyet Európában általában a kutyák jelentenek (pl. kuvasz, komondor stb.), míg máshol szamarakat vagy alpakákat is tarthatnak ugyanilyen célból a legelőkön. Előnyük, hogy viszonylag mobilisak és nagy területet képesek lefedni, csökkenthetik az állatok ellenőrzésére fordított időt. Viszont természetesen az állatok alkalmazása is költségekkel jár. Egyrészt a kutyát be kell szereznie a gazdálkodónak, melyben akár segíthetnek a különféle civil kezdeményezések is, mint hazánkban a Kuvasz-Őr Program, másrészt a kutyát etetni kell és rendszeres állatorvosi ellátásban részesíteni. És bár ösztönösen védeni igyekeznek a haszonállatokat, a megfelelő kiképzés szükséges a gazda részéről. Használatukból problémák is adódhatnak, mint a legelők környékén kirándulók megtámadása, de akár az őrzött állatokban is okozhatnak kárt26,27.

Fotó: Patkó László

Ezeken túl még hatásos preventív megoldások lehetnek a zárt éjszakázóhelyek kialakítása, az aktív nappali és éjjeli őrzés vagy a rémzsinór használta. De általánosan elmondható, hogy a leghatékonyabbak akkor voltak ezek a módszerek, mikor egyszerre több ilyen preventív eszközt is bevetettek11,23.

Ezek fényében a WWF Magyarország is elsősorban az ilyen jellegű preventív megoldások alkalmazását támogatja hazánk területén, mely során a nagyragadozók állattartásban okozott károk elleni védelmet nyújtó prevenciós eszközök további támogatását szorgalmazzuk. Ezen felül szükség lenne arra is, hogy a gazdálkodóknak – a kármegelőzési módszerek alkalmazása ellenére – keletkezett kárát lehetőség legyen megtéríteni idehaza is. Az ezekről szóló diskurzus éppen aktuális, hiszen jelenleg is zajlik a Közös Agrárpolitika (KAP) támogatási rendszerének megújítása, mely jó lehetőséget kínálhatna arra, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a gazdák ilyen jellegű kiadásainak és veszteségeinek finanszírozására.

Magyarországon a nagyragadozók csupán az Északi-középhegység területén élnek, a probléma tehát igen kis számú gazdálkodót érint, a KAP támogatási rendszerében a nagyragadozó-problémával érintett gazdák prevenciós-kompenzációs beruházásainak ellentételezése elenyésző összeg lenne, az érintettek számára azonban egy ilyen támogatás óriási segítséget jelentene.

Emellett fontos azonban megjegyezni, hogy a nagyragadozókkal való együttéléshez ezek mindössze eszközök, amelyek bár alapvetőek, de nem váltják ki az érdekcsoportok közötti kapcsolatteremtést és a párbeszéd fenntartását. Ezen dolgozik jelenleg is a WWF Magyarország, és ezt erősítették meg korábbi tapasztalataink is, mint a 2017 és 2022 közt zajló EuroLargeCarnivores LIFE projekt. A projekt célja az volt, hogy párbeszédet alakítson ki a különböző csoportok (vadgazdálkodók, állattartók, erdészek, természetvédelmi szakemberek, helyi lakosok stb.) között, akiket ezek a fajok jelenlétükkel érinthetnek. A párbeszéd során az érintett csoportok tagjai információkat gyűjthetnek és oszthatnak meg egymással az emberek és a nagyragadozók együttélésével kapcsolatosan. Így pedig a társadalmi, gazdasági és ökológiai kihívásokra irányuló megközelítések széleskörben elérhetővé válnak. Nagyragadozóink nélkül nem teljesek a természeti rendszereink, a táplálékpiramis csúcsán található fajoknak ugyanis vitathatatlan és kiemelkedő szerepük van az ökoszisztémákban. A technikai megoldásokon (pl. prevenciós és kompenzációs rendszerek) kívül ugyanis rendkívül fontos (ha nem fontosabb!), hogy a konfliktusban szereplő csoportok egymáshoz történő hozzáállása elfogadóbb legyen. Ez garantálja ugyanis a közös hosszú távú munkát, amelynek önmagába véve is konfliktuscsökkentő hatása lehet a szereplők között.

Ha többet szeretnél megtudni a farkasokkal történő konfliktusmentesebb együttélés lehetőségeiről, akkor keresd a kiadványunkat: https://wwf.hu/letoltes/egyeb-wwf-kiadvanyok/ISSUU144/

Borítókép – fotó: Staffan Widstrand / WWF

Fotó: Michel Gunther / WWF

Felhasznált szakirodalom:

1.         Ripple WJ, Beschta RL. Trophic cascades in Yellowstone: The first 15 years after wolf reintroduction. Biol Conserv. 2012;145(1):205-213. doi:10.1016/J.BIOCON.2011.11.005

2.         Okarma H. The trophic ecology of wolves and their predatory role in ungulate communities of forest ecosystems in Europe. Acta Theriol (Warsz). 1995;40:335-386. doi:10.4098/AT.arch.95-35

3.         Kuijper DPJ, de Kleine C, Churski M, van Hooft P, Bubnicki J, Jedrzejewska B. Landscape of fear in Europe: Wolves affect spatial patterns of ungulate browsing in Bialowieża Primeval Forest, Poland. Ecography. 2013;36(12):1263-1275. doi:10.1111/j.1600-0587.2013.00266.x

4.         Ritchie EG, Johnson CN. Predator interactions, mesopredator release and biodiversity conservation. Ecol Lett. 2009;12(9):982-998. doi:10.1111/J.1461-0248.2009.01347.X

5.         Wallach AD, Izhaki I, Toms JD, Ripple WJ, Shanas U. What is an apex predator? Oikos. 2015;124(11):1453-1461. doi:10.1111/oik.01977

6.         Allen BL, Allen LR, Andrén H, et al. Can we save large carnivores without losing large carnivore science? Food Webs. 2017;12:64-75. doi:10.1016/J.FOOWEB.2017.02.008

7.         Sergio F, Newton I, Marchesi L, Pedrini P. Ecologically justified charisma: preservation of top predators delivers biodiversity conservation. Journal of Applied Ecology. 2006;43(6):1049-1055. doi:10.1111/J.1365-2664.2006.01218.X

8.         Kuijper DPJ, Churski M, Trouwborst A, et al. Keep the wolf from the door: How to conserve wolves in Europe’s human-dominated landscapes? Biol Conserv. 2019;235:102-111. doi:10.1016/J.BIOCON.2019.04.004

9.         Chapron G, Kaczensky P, Linnell JDC, et al. Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science (1979). 2014;346(6216):1517-1519. doi:10.1126/science.1257553

10.       Linnell JDC. From Conflict to Coexistence? Insights from Multi-Disciplinary Research into the Relationships between People, Large Carnivores and Institutions. From Conflict to Coexistence: Insights from Multi-Disciplinary Research into the Relationships between People, Large Carnivores and Institutions.; 2013. Accessed October 7, 2022. https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/carnivores/pdf/task_4_conflict_coexistence.pdf

11.       Lorand C, Robert A, Gastineau A, Mihoub JB, Bessa-Gomes C. Effectiveness of interventions for managing human-large carnivore conflicts worldwide: Scare them off, don’t remove them. Science of The Total Environment. 2022;838:156195. doi:10.1016/J.SCITOTENV.2022.156195

12.       Dressel S, Sandström C, Ericsson G. A meta-analysis of studies on attitudes toward bears and wolves across Europe 1976–2012. Conservation Biology. 2015;29(2):565-574. doi:10.1111/COBI.12420

13.       Nyhus PJ. Human-Wildlife Conflict and Coexistence. Published online 2016. doi:10.1146/annurev-environ-110615-085634

14.       Dickman AJ, Amy Dickman CJ. Complexities of conflict: the importance of considering social factors for effectively resolving human–wildlife conflict. Anim Conserv. 2010;13(5):458-466. doi:10.1111/J.1469-1795.2010.00368.X

15.       Liberg O, Chapron G, Wabakken P, Pedersen HC, Thompson Hobbs N, Sand H. Shoot, shovel and shut up: cryptic poaching slows restoration of a large carnivore in Europe. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. 2012;279(1730):910-915. doi:10.1098/RSPB.2011.1275

16.       Červený J, Krojerová-Prokešová J, Kušta T, Koubek P. The change in the attitudes of Czech hunters towards Eurasian lynx: Is poaching restricting lynx population growth? J Nat Conserv. 2019;47:28-37. doi:10.1016/J.JNC.2018.11.002

17.       Bautista C, Revilla E, Naves J, et al. Large carnivore damage in Europe: Analysis of compensation and prevention programs. Biol Conserv. 2019;235:308-316. doi:10.1016/J.BIOCON.2019.04.019

18.       HERFINDAL I, LINNELL JDC, MOA PF, ODDEN J, AUSTMO LB, ANDERSEN R. DOES RECREATIONAL HUNTING OF LYNX REDUCE DEPREDATION LOSSES OF DOMESTIC SHEEP? https://doi.org/102193/0022-541X(2005)069[1034:DRHOLR]20CO;2. 2005;69(3):1034-1042. doi:10.2193/0022-541X(2005)069

19.       Imbert C, Caniglia R, Fabbri E, et al. Why do wolves eat livestock?: Factors influencing wolf diet in northern Italy. Biol Conserv. 2016;195:156-168. doi:10.1016/J.BIOCON.2016.01.003

20.       Wielgus RB, Peebles KA. Effects of Wolf Mortality on Livestock Depredations. PLoS One. 2014;9(12):e113505. doi:10.1371/JOURNAL.PONE.0113505

21.       Frank SC, Ordiz A, Gosselin J, et al. Indirect effects of bear hunting: a review from Scandinavia. https://doi.org/102192/URSU-D-16-000281. 2017;28(2):150-164. doi:10.2192/URSU-D-16-00028.1

22.       Borg BL, Brainerd SM, Meier TJ, Prugh LR. Impacts of breeder loss on social structure, reproduction and population growth in a social canid. Journal of Animal Ecology. 2015;84(1):177-187. doi:10.1111/1365-2656.12256

23.       Moreira-Arce D, Ugarte CS, Zorondo-Rodríguez F, Simonetti JA. Management Tools to Reduce Carnivore-Livestock Conflicts: Current Gap and Future Challenges. Rangel Ecol Manag. 2018;71(3):389-394. doi:10.1016/J.RAMA.2018.02.005

24.       Darimont CT, Hall H, Eckert L, et al. Large carnivore hunting and the social license to hunt. Conservation Biology. 2021;35(4):1111-1119. doi:10.1111/COBI.13657

25.       Linnell JDC, Odden J, Mertens A. Mitigation methods for conflicts associated with carnivore depredation on livestock. Carnivore Ecology and Conservation. Published online December 18, 2012:314-332. doi:10.1093/ACPROF:OSO/9780199558520.003.0014

26.       Urbigkit C, Urbigkit J. A review: the use of livestock protection dogs in association with large carnivores in the rocky mountains. Sheep & Goat Research Journal. 2010;25:1-8.

27.       Smith ME, Linnell JDC, Odden J, Swenson JE. Review of Methods to Reduce Livestock Depradation: I. Guardian Animals. http://dx.doi.org/101080/090647000750069476. 2010;50(4):279-290. doi:10.1080/090647000750069476